Stenen in de vijver zijn niet smart

SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, timebound. Zonder een smart doelstelling bereik je niks, en weet je al helemaal niet óf je het bereikt heb. En met KPI’s weet je hoever je bent. Jaren heb ik zo gewerkt. Ik probeerde zinsneden als “zoveel mogelijk” te voorkomen in doelstellingen. Je moest van te voren weten wanneer je een feestje kon vieren of niet. En een smart doelstelling kun je lekker opdelen in taken en planningen.

Ik ontdek steeds meer dat SMART niet werkt. Niet als je doel niet smart van zichzelf is. Als je een vakantiehuis hebt geboekt, is je reisdoel al smart van zichzelf. Je weet precies waar je moet zijn, wanneer. Specifiek, meetbaar etc.. Een week eerder aankomen is dan niet zo handig. Maar ik moet er niet aan denken dat ik mijn tent achterin gooi om een mooie reis te maken, en we deze reis vervolgens smart gaan maken, omdat we anders straks niet weten of we een mooie reis hebben gehad.

In ons project hebben we de ambitie om sociale innovatie een krachtig en vanzelfsprekend onderdeel te laten worden van innovatie voor welvaart en welzijn in Nederland. Dat is enorm ambitieus. Onze tactiek is om individuele bedrijven te helpen en bedrijven die sociale innovatie al in de vingers hebben, zichtbaar te maken voor anderen. Als metafoor proberen we stenen in de vijver te gooien die rimpeling veroorzaken, om zoveel mogelijk ondernemers en beïnvloeders te “besmetten”.

De verleiding om dit smart te maken is groot. Hoeveel bedrijven? En wanneer zijn ze precies beïnvloed? Hoe gaan we dat precies doen? Wie doet wat? Dan kunnen we zo uitrekenen wat op ieders bordje ligt. Kwaliteit is dan even wat lastiger.

We hebben het niet gedaan. Onze ambitie is helder, onze tactiek is ZOVEEL MOGELIJK rimpeling. Het hoe is volledig open. Dat zorgt ervoor dat we allemaal elke dag onze ogen open moeten houden. En dat we allemaal elke dag creatief blijven nadenken. Dat we voortdurend beroep doen op elkaars talent en professionaliteit. Alleen de randvoorwaarden zijn smart (budget, uren etc.). In een wereld die zo divers is en zo snel verandert kun je nadenken niet onderbrengen in één afdeling of in één hiërarchische laag.

Dat heeft tot grote en onverwachte opbrengsten geleid. We raken via sprekers, blogs, whitepapers, social media, leren-van-elkaar-kringen meer ondernemers dan we ooit hadden kunnen bedenken. Er ontstaan nieuwe werkvormen. En we houden de drive om dat nóg beter te willen blijven doen. Zoveel mogelijk. Dat is pas smart.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation