Wanneer gaat een missie voor je werken?

“Wow, dat wil ik ook, kan ik helpen?” Als je missie dát oproept, gaat ie voor je werken. In een bevlogen, wendbare organisatie met minder hiërarchie is een krachtige missie cruciaal. Het is de bindende en richtinggevende factor. Dit blog gaat over een subtiel, maar belangrijk verschil.

Ik heb daar eerder over geschreven in mijn blog “de missie als magneet“. En hoewel inmiddels bijna elke organisatie een mooie missie of ‘why’ heeft bedacht en opgeschreven, wordt ie lang niet altijd verbindend en richtinggevend aan vandaag. De laatste weken ben ik toevallig met verschillende organisaties in gesprek over één subtiel maar belangrijk verschil. Een verschil dat ook door Jacob Botter, schrijver van Unboss werd verhelderd toen hij in Nederland was. Het verschil tussen wat je wilt zijn en wat je wilt bereiken.

Wat je wilt zijn
Veel missies gaan over de rol die een organisatie wil innemen. “Onze klanten helpen succesvol te zijn”, “De stad schoonmaken”, “mensen helpen om…”, “de beste zijn in…”. Kortom, wie je wilt zijn. Dat is mooi en inspirerend, maar nodigt niet uit tot verbindingen. Als je het als buitenstaander, klant of leverancier hoort, zeg je hooguit “da’s mooi, veel succes ermee”. (En je denkt “wat kost me dat?”)

Wat je wilt bereiken
Andere missies gaan over wat een organisatie wil bereiken. Een verlangen, een droom. “Een veiliger zorg”, “Een schonere stad”, “zelfredzame mensen”. Dat nodigt uit tot verbindingen. Dat nodigt uit om als klant, medewerker, leverancier of partner te zeggen: “Wow, dat wil ik ook, kan ik helpen?” Het geeft bovendien meer ruimte om veel creatiever en flexibeler met je rolopvatting om te gaan.
In moderne organisaties is niet alleen de interne rolverdeling flexibel en situationeel, ook de grenzen tussen binnen en buiten zijn veel vager. Bijvoorbeeld die klant die tegelijkertijd je ambassadeur is en online medegebruikers helpt via fora. Is hij dan alleen klant of ook salesmedewerker en helpdesk? Als kinderen helpen met nieuwe producten ontwikkelen voor Lego, zijn het dan alleen klanten of ook onderdeel van de R&D afdeling?
Niet alleen de mensen in je organisatie zijn je bondgenoten, maar potentieel de hele wereld.

Ook bij veranderingstrajecten wordt het verschil zichtbaar. Als de nadruk te sterk ligt op wie je wilt zijn, welke rol je wilt hebben, ontstaat er vaak een gerichtheid naar binnen. Verandering wordt dan een doel op zich en als je niet uitkijkt loopt het op niks uit, wordt het bedreigend (“we moeten veranderen”) of erger nog, een ware identiteitscrisis.
Als je je meer focust op wat je samen wilt bereiken wordt verandering en je rol een middel, en zoek je bondgenoten en nieuwe manieren om daar te komen.

Ik heb zelf het cruciale verschil gemerkt in een groot project Sociale Innovatie met 30 professionals. We veranderde onze ambitie van “500 MKB bedrijven helpen met Sociale Innovatie” naar “Een sociaal innovatiever MKB in Nederland”. Het opende heel nieuwe wegen, rollen en verbindingen en vergrootte onze impact. Eén zinnetje, maar consequent richtinggevend aan gesprek, denken en handelen.

Kortom: Haal je missie weer eens uit de kast en vraag je af: vertelt dit wat we willen betekenen of wat we willen bereiken? Ga je voor “de stad schoonmaken” of voor een “schonere stad?” En als jij hem als buitenstaander zou lezen, wat zou je dan zeggen? “veel succes ermee” of “wow, dat wil ik ook, kan ik helpen?”.

One Thought on “Wanneer gaat een missie voor je werken?

  1. Visioen boven visie… Mooi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation